Van klein tot groot,
onze ervaring maakt het

VERSCHIL

Onze Ervaring

Ondersteunend met werkende oplossingen.
We zijn blij met het leveren van onze

SERVICE

onze dienstverlening

Meten is weten.
Kennis is

KRACHT

Onze Kennis

Specialisten op de werkvloer.

Zo verzekeren wij onze kwaliteit

dit is hoe wij denken

Eén partner kunnen zijn voor al
uw projectonderdelen.

Dat is onze kracht

Dit is wie wij zijn

Chemie en Petrochemie

Van klein tot groot – Oplossingen die … gewoon werken

De afmeting is ondergeschikt aan de functie van het apparaat. Wij werken op basis van de functionele eisen van de klant een ontwerp uit dat geschikt is voor de toepassing. Het conceptontwerp is afhankelijk van de procesomstandigheden: druk, temperatuur en oxiderende of reducerende eigenschappen van het proces. Verder wordt uitgebreid stilgestaan bij de wijze waarop het drukvat gebruikt wordt, hoe de procesmedia worden toegevoerd, bewerkt en afgevoerd. Tevens wordt bekeken hoe het apparaat kan worden ingepast in de installatie van de klant.

Bij het maken van het conceptontwerp kunnen verschillende voorlopige berekeningen worden uitgevoerd, zoals sterkteberekeningen (i.v.m. druk en temperatuur), warmteberekeningen, stromingsberekeningen en analyses ten aanzien van het langetermijn gedrag van de toegepaste materialen.

Na goedkeuring van het conceptontwerp worden definitieve ontwerptekeningen gemaakt, die (indien noodzakelijk) ter goedkeur worden voorgelegd aan een externe onafhankelijke partij (Lloyd’s / DNV). Hierna kan worden aangevangen met productie en testen.

Levering gaat gepaard met een afname in de werkplaats van EWAC Industrial. Bij de levering wordt, afhankelijk van het afgesproken regime, een uitgebreid Manufacturing Report meegeleverd.

EWAC Industrial levert al meer dan 25 jaar unieke en creatieve oplossingen binnen de Chemie en de Petrochemie. Wij bedenken oplossingen die enorme besparingen tot gevolg kunnen hebben. Omdat er een grote hoeveelheid kennis en vakmanschap is geconcentreerd in ons bedrijf, zijn wij in staat om snel en accuraat oplossingen uit te werken die gewoon werken.